PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

SGK YAPILANDIRMA BORCUNU AKSATTIKLARI İÇİN YAPILANDIRMASI BOZULANLARA ÖNEMLİ BİR FIRSAT TANIDI

Yapılandırma borcunu aksattıkları için yapılandırması bozulanlara önemli bir fırsat tanındı

Sosyal Güvenlik Kurumunun işverenler için hazırladığı yapılandırma fırsatını konu aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),prim borcunu yapılandırdıktan sonra taksitlerini aksatan mükelleflere yönelik yeni bir kolaylık sağladı. Mükellefler cari ay için yaptıkları prim ödemelerinin, dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin aksattıkları yapılandırma taksitine mahsup edilmesini isteyebilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ,geçen yıl çıkartılan 7143 sayılı kanun kapsamında prim borcunu yapılandıran mükelleflere yönelik yeni bir kolaylık getirdi. Kanun ile prim borçlarına 18 taksite (36 ay) kadar ödeme imkânı sağlandı. Ancak, ilk iki taksitin ödenmemesi veya bir yılda ikiden fazla taksitin aksatılması halinde yapılandırma hakkı kayboluyor.

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan genel yazıda, genel müdürlüğe ulaşan bilgilerden, SGK’ya olan borçlarını 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandıran işverenlerin değişik nedenlerden dolayı yapılandırma taksitlerini aksattığı veya yapılandırmalarının bozulduğunun anlaşıldığı vurgulandı. Bu işverenlerin yapılandırmalarının devamı için, talep etmeleri halinde aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları 2018 nisan ayı ve sonrası cari ay prim ödemelerinin, “dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin” ödenmeyen veya eksik ödenen yapılandırma taksitlerine mahsup edilerek işlem yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Yapılandırmaya ilişkin geçen yıl çıkartılan genelgede, aksatılan yapılandırma taksitine mahsup işleminin, sadece o aya ilişkin cari ödemeler ile yapılabilmesine izin verilmişti. Artık, dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin mahsup işlemi yapılabilecek.

TEŞVİKLERE DİKKAT

Asgari ücret desteği başta olmak üzere birçok teşvikten yararlanmanın ön koşulu olarak, kuruma prim borcunun bulunmaması gerekiyor. Yapılandırma hakkının kaybedilmemesi için bir yıl içinde ikiden fazla cari ay prim ödemesinin de aksatılmaması koşulu aranıyor.

Genel yazıya göre, aktarılacak cari ay primleri nedeniyle yapılandırmanın bozma koşuluna girmesi durumunda işverenlerce “zor durum” belgesi verilecek.

Cari ay primlerinin yapılandırma taksitlerine aktarılması halinde, bu aylarda yararlanılan teşvikler ile cari ay primlerinin aktarma yapıldığı yılda yeni tescil edilmiş işyerleri için asgari ücret destekleri iptal edilecek. Cari ay primlerini yapılandırma taksitlerine mahsup etmek isteyen işverenlere, bu hususta bilgi verilecek.

DAHA ÖNCE DE KOLAYLIK SAĞLANDI

Prim borçlarını yapılandıranlara daha önce de çeşitli kolaylıklar sağlandı. Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları 31 Ağustos ve 31 Ekim’e kadar ödemeyerek veya eksik ödeyerek yapılandırması bozulanlara, bu tutarları 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödeme hakkı verildi.

Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunanlara da gecikme faizi ve gecikme cezası olmaksızın borçlarını 28 Şubat’a kadar ödeme olanağı sağlanmıştı.

YILSONUNA KADAR SAĞLIK HİZMETİ ALABİLECEKLER

Prim borçlarını yapılandıran ve yapılandırılan taksiti aksatmayan BAĞ-KUR’lular SGK üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanıyor.

Prim borcunu yapılandırmamış veya yapılandırması bozulmuş olan BAĞ-KUR’lular ile GSS prim borcu olanlar da 31 Aralık 2019 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek. Ancak bu kişiler, yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sağlık hizmeti alamayacaklar.

BAĞ-KUR ve GSS prim borcu bulunanlar sadece Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin hastanelerinden sağlık hizmetleri alabiliyorlar. SGK ile anlaşmalı özel hastaneler ile özel üniversitelere ait hastanelerden sağlık hizmeti aldıklarında, bedelini kendileri ödemeleri gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı düzenlemeyle;

1)    İşverenlerin aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları 2018 Nisan ayı ve sonrası cari ay prim ödemelerinin, dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin ödenmeyen veya eksik ödenen yapılandırma taksitlerine mahsup edilmesi yönünde talepte bulunmaları,

2)    Cari ay primlerinden dolayı yapılandırmanın bozma koşuluna girmesi durumunda işverenlerce zor durum belgesi verilmesi,

halinde, cari ay borçları, ilgili cari ayın son ödeme tarihinden sonraki yapılandırma taksitlerine mahsup edilerek aksatılan yapılandırma taksiti süresinde ödenmiş sayılacaktır.

ÖRNEK: 2019/Mart ayına ait cari ay ödemesi, 7143 sayılı Kanun kapsamında ödenmeyen 2019/Nisan, Haziran veya Ağustos ayındaki yapılandırma taksitlerine mahsup edilerek taksit ihlali ortadan kalkacaktır. Ancak bu aydaki cari ödeme 2019/Mart ayından önceki yapılandırma taksitlerine mahsup edilmesi halinde taksit ihlali ortadan kalkmayacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir konuda, cari ay primlerinin yapılandırma taksitlerine aktarılması halinde; bu aylarda yararlanılan teşvikler ile cari ay primlerinin aktarma yapıldığı yılda yeni tescil edilmiş işyerleri için asgari ücret desteklerinin de iptal edileceği konusudur. Bu nedenle talepte bulunurken bu hususa özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

                                                                                                MuhasebeWeb-Türmob