PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL UYGULANACAK? AGİ KALDIRILDI MI?

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL UYGULANACAK? AGİ KALDIRILDI MI?

Asgari ücret, işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenmesi belirlenen en düşük ücrettir

Yeni asgari ücret 28/12/2021 tarihli ve 31703 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Asgari ücretin belli olmasının ardından asgari ücret ile çalışanlar maaşlarını  2022 yılında yüzde 50 zamlı olarak almaya  başlayacak. 2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 TL(5.004,00) Net 4.253,40 TL olarak uygulanacak. İşverene maliyeti ise 5 bin 879 TL oldu.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı asgari ücret 2022 yılı itibariyle yürürlüğe girecek ancak çalışanlar zamlı asgari ücreti şubat ayında alacak.

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİLER KALDIRILDI

Asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisi de kaldırdı. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 TL ilave yükten kurtulmuş oldu.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VERİLMEYECEK

Asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisi de kaldırılmasıyla  Uygulama alanı kalmayan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması da kaldırıldı. Yeni sistemde asgari ücrete kadar olan kazançların tamamı vergi dışı kalması nedeniyle bu uygulama da sona ermiş oldu. AGİ'nin kalkması nedeniyle ücrette bir azalma söz konusu olmayacak.

Tüm çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı kalacak.Yıl boyunca asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnası uygulanacak. Buna göre 5004 lira olan aylık brüt tutarından Sosyal Güvenlik Kurumu primi, işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutara isabet eden ücretler gelir vergisinden istisna olacak. Birden fazla işverenden ücret alanlarda istisna sadece yüksek olana ücrete uygulanacak, diğer işyerlerine muafiyet uygulanmayacak. Bekâr çalışanlarla evli, çocuklular arasında ücret vergisinde bir fark olmayacak. Muafiyet tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Asgari ücretliler dışındaki çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi muafiyeti aylık net asgari ücretin yüzde 15'inden fazla olamayacak. Buna göre 2022'de çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi istisnası 638 liradan fazla olamayacak. Asgari ücretliler dışındaki çalışanların aylık brüt ücretlerinden 5004 lira düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden bin de 7.59 damga vergisi kesilecek

Asgari ücret vergi dışı kaldığı için bu kapsamda çalışanlar için sendika aidatı, engellilik indirimi gibi vergi indirimleri söz konusu olmayacak. Ancak asgari ücretin üzerinde kazancı olup yararlanma hakkı olanlara şahıs sigortası, sendika aidatı, engellilik indirimi yapılabilecek.

Asgari ücret tutarının netleşmesiyle beraber sigorta tarafındaki istisna rakamları da belirlendi. Çalışanlara nakit olarak bordroda ödenen yemek ücretleri, yol parası gelir vergisine tabi bulunuyor. Nakit olarak ödenmeyen, yemek kartına yüklenen ya da kupon olarak verilen yardımlar ayni yardım kabul edilir bu tutardan SGK primi hesaplanmaz, prime esas kazanca dâhil edilmez. Gelir vergisi tarafında ise her yıl yeniden belirlenen rakamlar üzerinden günlük vergi muafiyeti uygulanır. Gelecek yıl için bu tutar 34 lira olarak belirlendi. Yol yardımının kart ya da bilet olarak verilmesi durumunda gelir vergisi muafiyeti söz konusu olup gelecek yıl için bu tutar 17 lira olarak belirlendi.

Ocak ayı maaşları yeni asgari ücretten yatacak. Peşin ücretler 1 Ocak'ta, peşin almayanlar 1 Şubat'ta maaşlarını 4253 liralık yeni asgari ücret üzerinden alacak. Ocak ayından itibaren kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacağı için işten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı olan 5.004 lira geçerli olacak.

ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ ORANI

32 bin liraya kadar olan kazançlar yüzde 15

32 bin lira ile 70 bin lira arasındaki kazançları yüzde 20

70 bin lira ile 250 bin lira arasındaki kazançlar yüzde 27

250 bin lira ile 880 bin lira arasındaki kazançlar yüzde 35

880 bin lira üzeri kazançlar yüzde 40

Ücretli çalışanlardan gelir vergisi kesintisi her yıl belirlenen gelir vergisi dilimine göre belirleniyor.

Çalışanlara uygulanacak vergi muafiyeti vergi dilimine esas kazanç tutarının hesaplanmasına dâhil edilecek. Ocak ayından itibaren aylık ücretlerin toplamı 32 bin lira olan veya bunu aşan yüzde 20'lik vergi dilimine giriyor. Örneğin 7500-4253=3247 lirası üzerinden vergi kesilecek ancak bu çalışanın tabi olacağı vergi dilimi hesaplanırken 7500 liralık aylık ücretin tamamı hesaplamaya katılacak. Çalışanın altıncı ayda matrahı 45 bin olacak ve yüzde 20'lik vergi dilimine girecek.

2022 yılında uygulanacak brüt ve net asgari ücret şöyle;

MUSTAFA AYDEMİR

Serbest Muhasebeci & Mali Müşavir

Bağımsız Denetçi

www.mustafaaydemir.com.tr

aydemirmuhasebe@hotmail.com

0212-327 0 775