PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

VERGİ VE SGK BORCU YAPILANDIRMASI VE BAŞVURU YOLLARI

Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayınlandı

Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Milyonlarca kişinin beklediği vergi ve cezalara yapılandırma getiren düzenleme 17 KASIM 2020 Tarih 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Gelir İdaresi Başkanlığı da, borç yapılandırma için başvuru esaslarını açıkladı.

Peki borç yapılandırma başvuruları ne zamana kadar alınacak?

İşte vergi borcu yapılandırma başvurusu hakkında bilmeniz gerekenler...

 

Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de (Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?)

Vergiprim borçlarıköprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme 17 Kasım 2020 tarih 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 


Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katmadeğer, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak.

Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek.

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak.

Düzenlemeyle, 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak. 

İSTİHDAM DÜZENLEMELERİ

Yasa, borç yapılandırmanın yanı sıra istihdama yönelik de önemli düzenlemeleri içinde barındırıyor.

Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde işten çıkarılanlar ile kayıt dışı çalışanları, iş yerlerinde fiilen yeniden çalıştıran ve buna ek ilave istihdam sağlayan işverene nakti ücret desteği verilecek.

KONAKLAMA VERGİSİ ERTELENDİ

Varlık barışı ile yurt dışından getirilecek altın ve dövizden vergi alınmayacak.

Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'ye ertelendi.

Salgın nedeniyle cezaevlerindeki hükümlülere uygulanan izin sürelerinin uzatma sayısı ise 3'ten 7'ye çıkarıldı.

BORÇ YAPILANDIRMA İÇİN BAŞVURU ESASLARI

Gelir İdaresi Başkanlığı, borç yapılandırma için başvuru esaslarını açıkladı.

Açıklamaya göre, başvurular, Gelir İdaresi'nin internet sitesi ve e-devletten yapılabilecek.

Vergi dairesine şahsen veya postayla başvuru da yapilabilecek.

Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Gelir idaresi Başkanlığı, pandemi nedeniyle başvuruların internetten yapılmasını önerdi

7256 SAYILI KANUNUN ÖZETİ

 
2020-Ağustos ayı ve öncesi aylara ait Sosyal Güvenlik Borçlarını 31/12/2020 tarihine kadar başvurmak şartı ile peşin ve taksitle ödeme imkânı getirilmiştir.

Peşin Ödeme:
Peşin ve 18 aya kadar taksit ile ödeme imkânı getirilmektedir.
Peşin ödeme seçilmesi halinde silinen gecikme zammı ve cezası yeniden Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanarak borcun ödemesi yapılacaktır...
Peşin ödeme yapılması halinde gecikme zammı ve cezasının %90‘nı silineceği için avantajlı bir ödeme hakkı elde edilecektir. 

Taksitle Ödeme: 
Taksitli ödeme imkânı da verilmiş olup 2 ayda bir ödeme olmak üzere maksimum 18 aya kadar taksit imkânı tanınmıştır...
Taksitli ödemek isteyenler için 6-9-12 ve 18 aylık seçenekler sunulmaktadır.
Taksitli ödeme seçilmesi halinde ilk iki taksitin zamanında ödenmesi şartı bulunmaktadır.
Bu kapsamda taksitli ödeme yapılması halinde gecikme zammı ve cezasının %50‘si silineceği için peşin ödemeye göre daha az avantajlı bir ödeme hakkı elde edilecektir. 

İdari Para Cezası:

2020-Ağustos ayı ve öncesine ait idari para cezalarının ve 31/12/2020 tarihine kadar kesinleşmesi halinde mevcut İPC nin %50’si silinerek ödeme imkânı tanınmıştır.

Asgari İşçilik Fark Prim Borçları:

31/08/2020 tarihine kadar bitirilen özel inşaat ve ihale konusu işten dolayı oluşan fark prim borçlarına da peşin ve taksitli ödeme imkânı tanınmıştır. 

Genel Sağlık Sigortası Borçları (GSS):

Genel sağlık sigortası borcu olan vatandaşlar 31/03/2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde gelir testinden çıkan sonuca göre GSS başlangıcından itibaren çıkan borç silinebilecektir.
GSS borcu olan vatandaşlar gelir testi sonucuna göre borcu silinmedi ise bu borcu 30/04/2021 tarihine kadar ödemesi halinde sadece ana parasını ödeyip Gecikme cezası ve zammından kurtulabilecektir.

Bağkur Prim Borçları ve İhyası: 

İhya kapsamında ki (silinmiş) Bağkur prim borcunu tekrar canlandırıp ödeme imkânı getirilmiştir. Bu kapsam da borcu olanlar Kanunun yayım tarihini takip eden ay başından itibaren iki ay içinde başvurup ilk taksit süresi içinde ödemesi halinde gecikme zammı ve cezası yerine daha düşük hesaplanan Yİ-ÜFE’ye göre ödeyip ihya kapsamında ki günleri alabileceklerdir.
31/10/2020 tarihine kadar Bağkur prim borcu olanlar bu borcu yapılandırma kapsamında yada defaten 31/01/2021 tarihine kadar ödemezler ise bu borçlar ihya (silme) kapsamına alıp borç olmaktan çıkarılacak olup Bağkuru devam edenler için 01/11/2020 itibariyle sigortalılığı devam edecektir.
Silinen bu dönemleri Bağkur sigortalısı istediği zaman tekrar satın alabilecektir.

Rücu Alacakları ve Yersiz Ödemeler:

Rücu alacakları, yersiz alınan gelir ve aylıklara ilişkin borçlarda yapılandırma kapsamında ister peşin isterse taksitlendirilerek ödenebilecektir.

YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN KISA NOTLAR:

-Yapılandırmanın ilk iki taksiti süresinde ödenmesi gerekmektedir.

-1 takvim yılında ikiden fazla taksiti ödememe eksik ödeme ya da süresinde ödemeyerek ihlal yapılmaması gerekmektedir.

-Cumhurbaşkanına yapılandırmanın 1 aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

- Cari ay borcu bu yapılandırmada bozma koşulu oluşturmamaktadır.

-7143 yapılandırması bozulmayan işverenler talep etmeleri halinde bu yapılandırmadan faydalanabileceklerdir.

-Erteleme kapsamında ki Mart, Nisan ve Mayıs dönemine ait prim borçları bu yapılandırma kapsamında değildir.

-Sosyal Güvenlik Kurumu için ilk taksit ve peşin ödeme son ödeme tarihi 28/02/2021 tarihi pazara denk geldiğinden son ödeme tarihi 01/03/2021 tarihidir.

- İlk taksitin son ödeme tarihi Cumhurbaşkanınca 1 aya kadar uzatma yetkisi vardır.


YENİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ:

1.Teşvik:

-01/01/2019-17/04/2020 tarihleri arasında en son işten ayrıldıkları işverenlerine başvurmaları ve işverenlerce:

- Fiilen çalıştırılmaları halinde SGK'ya ödenecek primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15

-Ücretsiz izne ayrılmaları halinde sigortalılara 39,24 

-Başvurularının kabul edilmediği tespit edilenlere günlük 34,34 TL tutarında destek sağlanacaktır.

2.Teşvik:

-01/01/2019-17/04/2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların:

 -Fiilen çalıştırılmaları halinde SGK'ya ödenecek primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15  

-Ücretsiz izne ayrılmaları halinde sigortalılara 39,24 TL tutarında destek sağlanacaktır.

3.Teşvik:

- İşsizlik ödeneğinden yararlan sigortalının işten ayrılmasını takip 90 gün içerisinde işe girmesi ve 12 ay süreyle kesintisiz çalışması halinde işsizlik ödeneğinden yararlanılan süre kadar uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı fondan karşılanacaktır.

Mevcut Teşviklerin Sürelerinin Uzatılması:

4447/10. Geçici Madde 6111 sayılı kanun teşvikinin faydalanma süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

4447/19. ve 21. Geçici Madde 7103 sayılı İlave İstihdam Teşvikinin faydalanma süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

4447/26 Geçici Madde 7252 sayılı Kanun teşvikinin faydalanma süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DESTEĞİ:

4447/23 Geçici madde KÇÖ desteği (covid 19 kaynaklı) faydalanma süresi 30/06/2021 tarihine kadar uzatılacaktır. 

KÇÖ DEN FAZLA ÖDEME YAPILAN İŞYERLERİ:

31.10.2020 tarihine kadar işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olan ödeneklerin tahsilinden vazgeçilmiş bulunmaktadır. Tahsili yapılanlar için geri iadesi söz konusu değildir.

Hangi borçlar yapılandırılacak

Kanunla vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarını kapsıyor. Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da getirilecek bu vergi yapılandırması kapsamında yer alacak.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların, kanunun çıktığı tarih itibarıyla 2020 sonuna kadar müracaat etmesi gerekiyor. 31.08.2020 tarihine kadar kesinleşmiş vergi ve sgk borçları maksimum 18 taksit yapılabilecek ve taksitler de iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması halinde, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleşecek. Sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da bu kapsamda yapılandırılabilecek. Bunlara ek olarak il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek. TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırma kapsamında yer alıyor