PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

GENEL SAĞLIK SİGORTASI(GSS) VE BAĞKUR PRİM BORCU OLANLAR İÇİN SAĞLIKTAN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI..

GENEL SAĞLIK SİGORTASI(GSS) VE BAĞKUR PRİM BORCU OLANLAR İÇİN SAĞLIKTAN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI..

Sosyal Güvenlik Kurumuna borcundan dolayı sağlık hizmeti alamayan 4/1-b (Bağ-kurlular) ile GSS(Zorunlu Genel Sağlık Sigortalılar)’liler ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler 31/12/2020 Tarihine kadar Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile Devlet Üniversite hastanelerinin Sağlık Hizmeti sunulan birimlerinde borçlarına bakılmaksızın, sağlık hizmeti alabilecekler.